Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

 • rejestr wydawanych zaświadczeń
 • rejestr odwołań od decyzji
 • rejestr pracodawców
 • rejestr prac interwencyjnych i robót publicznych
 • rejestr staży
 • rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu stażu
 • rejestr szkoleń
 • rejestr umów w sprawie przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • rejestr umów o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
 • rejestr umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • rejestr umów o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 • rejestr zawartych umów w ramach prac interwencyjnych
 • rejestr zawartych umów w ramach robót publicznych
 • rejestr zawartych umów w ramach bonu zatrudnieniowego
 • rejestr zawartych umów w ramach dofinansowania na zatrudnienie osób pow. 50 i 60 roku życia
 • rejestr porozumień w ramach prac społecznie użytecznych
 • rejestr porad i informacji zawodowej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr kontroli
 • rejestr badań lekarskich
 • rejestr wydanych kart osób aktywnie poszukujących pracę
 • rejestr profili zaufanych
 • rejestr refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 6 lub niepełnosprawnym dzieckiem (dziećmi) do 7 lat
 • ewidencja osób bezrobotnych, poszukujących pracy
 • ewidencja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • ewidencja wniosków w sprawie pracy sezonowej
 • ewidencja wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
 • ewidencja bonów na zasiedlenie

Dane zawarte w ewidencji udostępnione są innym organom i instytucjom na wniosek, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba bezrobotna ma w każdej chwili wgląd do swoich akt sprawy.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w postaci papierowej i/lub elektronicznej

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną, Urząd prowadzi składnicę akt, która gromadzi akta spraw ostatecznie zakończonych.

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 747

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl