Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Regulaminy i zasady

Regulaminy i zasady Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia:

 • Regulamin przyznawania z Funduszu Pracy przez Starostę Kolbuszowskiego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia,

 • Regulamin dokonywania przez Starostę Kolbuszowskiego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

 • Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej,

 • Regulamin w sprawie zasad organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej w Kolbuszowej,

 • Zasady realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej staży dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu,

 • Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 6 lub niepełnosprawnym dzieckiem (dziećmi) do 7 lat,

 • Zasady przyznawania refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,

 • Zasady organizacji szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej,

 • Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych,

 • Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej,

 • Zasady przyznawania przez Starostę Kolbuszowskiego bezrobotnemu do 30 roku życia z Funduszu Pracy bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej.

 

Szczegółowe informacje, w tym wnioski, oświadczenia oraz pozostałe druki dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej www.pup.kolbuszowa.pl

Redakcja strony: Regulaminy i zasadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 823

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl