Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacja

Kierownictwo PUP

 • Dyrektor
 • Z-ca Dyrektora

Centrum Aktywizacji Zawodowej - CAZ

 • Referat pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i szkoleń – PRO
 • Referat instrumentów rynku pracy – PRI

Referat ewidencji świadczeń – PRE

Dział finansowo – księgowy – PF

Dział organizacyjno - administracyjny - OA

Samodzielne stanowiska pracy

 • Wieloosobowe stanowisko pracy d/s informatyczno-gospodarczych - IG

Redakcja strony: OrganizacjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2857

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl