Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty i programy

Projekty i programy realizowane przez PUP Kolbuszowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej w ramach swojej działalności oferuje wsparcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Kolbuszowa. Poszczególne formy wsparcia współfinansowane są z projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz zmniejszenie bezrobocia w powiecie kolbuszowskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej urzędu kolbuszowa.praca.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 59A, lub pod numerem telefonu 17 2272926:

- w sprawie organizacji stażu - pok. nr 16, wew. 256,

- w sprawie organizacji szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych - pok. nr 18, wew. 257,

- w sprawie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych - pok. nr 6, wew. 276,

- w sprawi jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - pok. nr 6, wew. 276,

- w sprawie refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy- pok. nr 7, wew. 255,

- w sprawie usług poradnictwa zawodowego oraz IPD - pok. nr 19, wew. 258,

- w sprawie usług pośrednictwa pracy - pok. nr 4, wew. 262, 281.

 

Redakcja strony: Projekty i programyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1947

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl