Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 59 A.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że klienci, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej powinni zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej poprzez przesłanie faksu na numer telefonu 17 22 71 790 lub e-mail na adres sekretariat[at]pup.kolbuszowa.pl.

Redakcja strony: Informacja dla osób niepełnosprawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl