Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kierownictwo PUP

Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor mgr Marta Rainer zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność przed Starostą – pok. Nr 15 tel. wew. 201.

Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Z–ca Dyrektora mgr Marzena Selwa – pok. Nr 13 tel. wew. 279

Redakcja strony: Kierownictwo PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1595

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl