Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: PUP Kolbuszowa
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zaproszenie do składania ofert na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2022-03-21 2022-03-28
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia "Ochrona danych osobowych w praktyce powiatowego urzędu pracy" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2022-02-21 2022-03-01
Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia pomocy prawnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2021-12-02 2021-12-10
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
2021-11-29 2021-12-07
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 złotych na świadczenie usług pocztowych dla PUP Kolbuszowa.
2021-11-16 2021-11-23
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C+E dla jednej osoby bezrobotnej
2021-10-15 2021-10-20
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D,D+E,D1,D1+E dla jednej osoby bezrobotnej
2021-10-12 2021-10-19
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C+E dla jednej osoby bezrobotnej
2021-09-16 2021-09-23
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: Prawo jazdy kat. CE oraz kurs ADR początkowy (podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach dla jednej osoby bezrobotnej.
2021-09-16 2021-09-23
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: Prawo jazdy kat. C + CE (kurs łączony) z egzaminem państwowym na kat. C i CE dla jednej osoby bezrobotnej
2021-07-23 2021-07-30
Dostawa do siedziby Zamawiającego serwerów szt. 2 oraz prace instalacyjno–konfiguracyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2021-07-19 2021-07-26
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Prawo jazdy kat. C, C+E plus kwalifikacja wstępna przyspieszona" dla 1 osoby bezrobotnej
2021-04-13 2021-04-20
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: „Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C+E plus kwalifikacja wstępna przyśpieszona” dla jednej osoby bezrobotnej.
2021-02-11 2021-02-18
Zaproszenie do składania ofert na usługę świadczenia pomocy prawnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-12-09 2020-12-16
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-12-09 2020-12-16
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-11-30 2020-12-07
Dostawę do siedziby Zamawiającego licencji Microsoft SQL Server 2019 Standard + CAL
2020-11-30 2020-12-07
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (papier) dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-11-25 2020-12-02
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2020-11-18 2020-11-30
Rozszerzenie i przedłużenie licencji ESET Endpoint Protection Standard
2020-11-18 2020-11-25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę klimatyzatora do serwerowni wraz z usługą montażu
2020-11-17 2020-11-24
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędy Pracy w Kolbuszowej
2020-11-17 2020-11-24
Dostawa do siedziby Zamawiającego komputerów przenośnych szt. 5 wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.
2020-11-17 2020-11-24
Postepowanie o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-11-10 2020-11-18
Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla wykorzystywanego oprogramowania VMware i Veeam oraz prace konfiguracyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2020-10-27 2020-11-04
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz z bezpieczną wymianą butli gazowych) wraz z egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego”.
2020-10-27 2020-11-03
Dostawa do siedziby Zamawiającego przełączników sieciowych szt. 2, prace instalacyjno–konfiguracyjne oraz inwentaryzacja istniejącej sieci komputerowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2020-10-20 2020-10-28
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych - koperty.
2020-10-20 2020-10-27
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E" dla 1 osoby bezrobotnej
2020-10-05 2020-10-12
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (skoroszyty, papier)
2020-09-30 2020-10-06
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E" dla 1 osoby bezrobotnej
2020-09-22 2020-09-30
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Operator żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS) wraz z egzaminem UDT" dla 1 osoby bezrobotnej
2020-09-22 2020-09-30
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2020-09-17 2020-09-24
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro na zakup i dostawę druków - zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO)
2020-09-10 2020-09-17
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Kurs Instruktora Tańca"
2020-07-23 2020-07-30
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych
2020-07-01 2020-07-08
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2020-06-17 2020-06-24
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na na przegląd i konserwację klimatyzatorów ściennych
2020-05-12 2020-05-20
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie, dostawę i montaż szyb ochronnych
2020-04-28 2020-05-05
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi oceny stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia
2020-04-23 2020-04-30
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego tonerów
2020-04-14 2020-04-21
Zaproszenie do składania ofert na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2020-03-31 2020-04-08
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy"
2020-03-05 2020-03-12
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn: "Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej"
2020-03-05 2020-03-12
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Praktyczne aspekty realizacji instrumentów rynku pracy od przyjęcia wniosku, zawarcia umowy, po jej rozliczenie. Udzielanie pomocy klientom PUP oraz efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi, instrumentów i usług na zmieniającym się rynku pracy. Dotacje i wyposażenia/doposażenia ze zwrotem VAT, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże i inne formy pomocy z uwzględnieniem znowelizowanych w maju 2019r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych"
2020-02-14 2020-02-24
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Bezpieczeństwo Windows (praktyczne warsztaty z ochrony systemu)"
2020-02-05 2020-02-13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
2020-01-27 2020-02-03
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Zamówienia publiczne na usługi szkoleniowe współfinansowane z budżetu UE w Urzędach Pracy z uwzględnieniem sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - zarys"
2020-01-20 2020-01-28
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2020. Szczegółowe procedury z uwzględnieniem nowych zmian z zakresu kształcenia ustawicznego osób dorosłych"
2019-12-23 2019-12-31
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2019-12-06 2019-12-13
Zaproszenie do składania ofert o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na obsługę prawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2019-12-03 2019-12-11
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2019-11-29 2019-12-06
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (koperty, skoroszyty, papier)
2019-11-29 2019-12-06
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę klimatyzatora i usługę montażu
2019-11-15 2019-11-22
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej
2019-11-14 2019-11-21
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi audytu ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2019-11-13 2019-11-22
Wykonanie, dostawa i montaż mebli w siedzibie Zamawiającego
2019-11-12 2019-11-20
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
2019-11-07 2019-11-18
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Zasady udzielania, monitorowania oraz prawidłowej realizacji umów objętych pomocą de minimis w 2019 roku - praktyka Powiatowego Urzędu Pracy"
2019-11-06 2019-11-13
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Zasady udzielania, monitorowania oraz prawidłowej realizacji umów objętych pomocą de minimis w 2019 roku - praktyka Powiatowego Urzędu Pracy"
2019-10-30 2019-11-06
Dostawa przedłużenia wsparcia technicznego producenta dla wykorzystywanego oprogramowania VMware vSphere, aktualizacja Veeam Backup & Replication oraz prace konfiguracyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.
2019-10-30 2019-11-08
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2019-10-28 2019-11-05
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Studium przypadków dla pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"
2019-10-22 2019-10-29
Dostawa do siedziby Zamawiającego macierzy dyskowej oraz prace instalacyjno–konfiguracyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2019-10-14 2019-10-22
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Fundusz Pracy w księgach rachunkowych Powiatowego Urzędu Pracy - ewidencjonowanie i dokumentowanie realizowanych zadań z uwzględnieniem elementów zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości"
2019-10-08 2019-10-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę druków- zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO)
2019-10-08 2019-10-15
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn "Operator koparko-ładowarek III kl. uprawnień-wszystkie typy" dla jednej osoby bezrobotnej
2019-10-04 2019-10-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2019-10-02 2019-10-09
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn "Kurs - kadry, płace, ZUS" dla jednej osoby bezrobotnej
2019-09-27 2019-10-04
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Powiatowych Urzędach Pracy dla środków budżetu i Funduszu Pracy wraz z projektami pozabudżetowymi w świetle obowiązujących przepisów"
2019-09-13 2019-09-20
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej
2019-09-12 2019-09-19
Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenie zamknięte "Ochrona danych osobowych w praktyce urzędu pracy"
2019-08-30 2019-09-09
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Cudzoziemcy z krajów trzecich w Polsce - pobyt i praca (dokumentacja, formalności, procedury)"
2019-08-29 2019-09-05
Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenie zamknięte "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy"
2019-08-27 2019-09-05
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn "Kurs prawa jazdy kat. C+E (E do C) wraz z egzaminem państwowym" dla jednej osoby bezrobotnej
2019-07-05 2019-07-12
Zakup i dostawa rolet wraz z usługą montażu w siedzibie Zamawiającego
2019-06-18 2019-06-26
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2019-06-10 2019-06-17
Dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca szansą na przyszłość”, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020
2019-06-10 2019-06-17
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu łazienek na parterze oraz na I pietrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2019-05-30 2019-06-13
Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych, kolorowych, laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca szansą na przyszłość”, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020
2019-05-28 2019-06-04
Dostawę wraz z usługą instalacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej projektora laserowego w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca szansą na przyszłość”, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020
2019-05-24 2019-05-31
Dostawa do siedziby Zamawiającego komputerów przenośnych (2 szt.), myszek (3 szt.), dysku przenośnego (1 szt.) i toreb na komputery przenośne (3 szt.) w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca szansą na przyszłość”, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020
2019-05-23 2019-05-30
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wobec obowiązujących regulacji prawnych w działalności PUP"
2019-05-23 2019-05-30
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Nowe zadania PUP w świetle zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oraz zmian przepisów prawnych wprowadzonych w 2019 roku"
2019-05-17 2019-05-24
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w 2019 roku – działania podejmowane przez pup, prawidłowa dokumentacja. Praca cudzoziemców w Polsce. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców"
2019-05-16 2019-05-23
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Gospodarka finansowa Powiatowych Urzędów Pracy w 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Pracy oraz realizowanych projektów pozakonkursowych PO WER, RPO w świetle obowiązujących przepisów prawnych"
2019-05-02 2019-05-09
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn "Drwal-operator pilarki" dla jednej osoby bezrobotnej
2019-04-19 2019-04-26
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów
2019-04-16 2019-04-26
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2019-04-12 2019-04-19
Zaproszenie do składania ofert na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2019-04-03 2019-04-10
Profesjonalny, jednorazowy przegląd i konserwację klimatyzatorów ściennych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2019-04-02 2019-04-10
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Prawidłowa realizacja instrumentów rynku pracy - szczegółowe omówienie zasad ich realizacji z wykorzystaniem danych z ZUS - usługi U1 - U4, pomoc de minimis oraz zasady monitorowania i kontroli - praktyczny warsztat dla pracowników PUP"
2019-03-29 2019-04-05
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracownika "Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy wraz z elementami postępowania administracyjnego"
2019-03-27 2019-04-03
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Podatek VAT w praktyce stosowania instrumentów rynku pracy"
2019-03-25 2019-04-01
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn "Szkolenie podstawowe strażników miejskich" dla jednej osoby bezrobotnej
2019-03-11 2019-03-13
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Windykacja, egzekucja należności Urzędów Pracy w ramach postępowania administracyjnego i cywilnoprawnego"
2019-03-06 2019-03-13
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r. - regulacje prawne, nowe priorytety przyznawania środków, praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników PUP"
2019-03-01 2019-03-08
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Nowe zasady realizacji projektów finansowanych ze środków FP w ramach RPO i POWER obowiązujące od 2019r. Zamknięcie roku w Powiatowych Urzędach Pracy.
2019-02-21 2019-02-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2019-02-20 2019-02-27
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn. Operator podestów ruchomych przejezdnych – samojezdnych montowanych na pojeździe kat. I P
2019-02-19 2019-02-26
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych na szkolenie pn. "Kurs prawa jazdy kat. C i C+E wraz z egzaminem państwowym"
2019-02-15 2019-02-22
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników"Wydatkowanie środków publicznych do 30 000 euro: organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności - planowanie, procedura, dokumentowanie, sprawozdanie"
2019-02-14 2019-02-21
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Nowości ZUS - poznaj nową wersję programu PŁATNIK 10.02.002 oraz z miany w PUE ZUS i raportach ZUS U1-U7 w 2019r."
2019-02-14 2019-02-21
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pracowników "Przewodnik ZUS 2019 - praktycznie o ważnych zmianach w ZUS"
2019-02-06 2019-02-13
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
2019-01-28 2019-02-04
Zaproszenie do składania ofert na szkolenie "Zamówienia publiczne do 30 000 euro w urzędzie pracy"
2019-01-11 2019-01-18
OBSŁUGA PRAWNA PUP KOLBUSZOWA
2018-12-12 2018-12-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę gilotyny biurowej
2018-12-06 2018-12-13
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę bindownicy biurowej
2018-12-06 2018-12-13
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę pamięci USB (pendrive)
2018-12-04 2018-12-11
Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2018-11-23 2018-11-30
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę telefonów bezprzewodowych
2018-11-22 2018-11-29
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2018-11-14 2018-11-21
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2018-11-13 2018-11-20
Usługa dostarczenia przedłużenia wsparcia technicznego, subskrypcji dla wykorzystywanego oprogramowania VMware vSphere, Veeam Backup & Replication oraz prace konfiguracyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.
2018-11-08 2018-11-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
2018-11-07 2018-11-15
Zakup licencji FortiGuard 8x5 na okres 3 lat do Fortigate 100D dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2018-11-06 2018-11-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (koperty, skoroszyty)
2018-10-26 2018-11-02
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2018-10-22 2018-10-31
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę druków
2018-10-18 2018-10-25
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro za zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2018-10-10 2018-10-17
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2018-10-08 2018-10-16
Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych - Siostra PCK z egzaminem certyfikującym przeprowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż” dla 10 osób bezrobotnych.
2018-09-27 2018-10-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z egzaminem czeladniczym" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-09-27 2018-10-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2018-09-25 2018-10-04
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU PUP KOLBUSZOWA
2018-09-24 2018-10-01
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ POŁOŻONEGO W KOLBUSZOWEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 59a
2018-09-14 2018-09-21
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę niszczarek biurowych
2018-09-14 2018-09-20
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego tonerów
2018-09-12 2018-09-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę niszczarek biurowych
2018-09-11 2018-09-18
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2018-09-07 2018-09-14
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-08-31 2018-09-06
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. B+E wraz z egzaminem państwowym" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-08-21 2018-08-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator koparek jednonaczyniowych do 25 T – III kl. uprawnień" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-08-10 2018-08-17
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI DO ZAKOPANEGO DLA 42 OSÓB
2018-07-24 2018-07-31
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2018-07-23 2018-07-27
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości.
2018-07-23 2018-07-27
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-07-18 2018-07-18
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI DO ZAKOPANEGODLA DLA 50 OSÓB W DNIACH 24-28.08.2018R.
2018-07-06 2018-07-12
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Drwal-operator pilarki" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-07-06 2018-07-13
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Magazynier z obsługą programu sprzedażowo-magazynowego oraz obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych i wymianą butli gazowych” dla 5 osób bezrobotnych
2018-07-05 2018-07-12
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135)” dla 5 osób bezrobotnych
2018-07-05 2018-07-12
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator żurawia wieżowego - kat. I Ż" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-06-15 2018-06-22
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na usługę wykonania badań psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2018-06-15 2018-06-22
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2018-05-10 2018-05-17
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP W ZAKRESIE "ROLA I ZADANIA POŚREDNIKA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO JAKO EKSPERTA NA LOKALNYM RYNKU PRAACY W 2018 ROKU. ZASADY UDZIELENIA WSPARCIA OSOBOM BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM"
2018-05-10 2018-05-17
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 ROKU NOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PUP"
2018-05-07 2018-05-14
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZASADY I TRYBY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FP PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW"
2018-04-19 2018-04-26
SZKOLENIE PRACOWNIKA PUP "EFEKTYWNA AKTYWIZACJA KLIENTA O PROFILU I LUB II, PLANOWANIE I REALIZACJA IPD, POSREDNICTWO,PORADNICTWO, WSPÓŁPRACA Z AZ, SZKOLENIA, DOBÓR FORMY W MYŚL USTAWY I PROGRAMÓW, WSPARCIE KLIENTA 15-29, 29+, 50+, NIEPEŁNOSPRAWNEGO"
2018-04-18 2018-04-25
Profesjonalny, jednorazowy przegląd i konserwację klimatyzatorów ściennych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2018-04-18 2018-04-25
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO PELNIĄCEGO ROLĘ DORADCY KLIENTA Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY - REALIZACJA OFERT I INNYCH FORM, PROPOZYCJA ODPOPWIEDNIEJ PRACY, UZASADNIONA ODMOWA, POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE"
2018-04-18 2018-04-25
UBEZPIECZENIE MAJATKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ
2018-04-06 2018-04-16
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator koparek jednonaczyniowych do 25 t - III kl. uprawnień" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-04-04 2018-04-11
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs spawania łukowego elektrodami otulonymi (elektryczne)metoda 111 – kurs podstawowy" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-04-04 2018-04-11
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pilarz-drwal" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-04-04 2018-04-11
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWE METODY DORADCZE W RAMACH OCENY KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH - REKOMENDACJE ZGODNIE Z PRK, ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI, KZiS - WRASZTATY DLA DORADCÓW KLIENTA"
2018-03-27 2018-04-04
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "WWKORZYSTANIE ZAWODOZNAWSTWA PRZEZ PRACOWNIKÓW PUP - KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY"
2018-03-27 2018-04-05
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "REALIZACJA UMÓW STAŻOWYCH I BONÓW W UP - PRZEPISY, KC, UMOWY, REGULAMINY,BONY PREMIA A POMOC DE MINIMIS, PO WER, FP, PFRON, PRO EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ STAŻY
2018-03-26 2018-04-03
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "DOTACJE, REFUNDACJE STANOWISK PRACY, PFRON ORAZ ZWROT VAT. REALIZACJA ZAWIERANYCH UMÓWZ WWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH POKONTROLNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI TYCH FORM AKTYWIZACJI. AKTUALNY STAN PRAWNY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW PUP"
2018-03-22 2018-03-29
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018 - WARSZTATY ELEKTRONIZACJI ZAWÓWIEN PUBLICZNYCH "
2018-03-13 2018-03-20
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) oraz spawania spoinami pachwinowymi w aluminium metodą TIG 141" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-03-02 2018-03-09
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator koparek jednonaczyniowych do 25 t III kl. uprawnień" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-02-12 2018-02-19
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
2018-02-08 2018-02-14
SZKOLENIE PRACWNIKÓW PUP "DOKUMENTOWANIE, REALIZACJA I ROZLICZENIE UMÓW W ASPEKCIE NOWELIZACJI ATR. 46 ORAZ 150f USTAWY O PROMOCJI (...) W 2018 ROKU - WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI W AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH"
2018-02-05 2018-02-12
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. CE wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E" dla 1 osoby bezrobotnej
2018-02-02 2018-02-09
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2018-02-01 2018-02-08
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
2018-01-31 2018-02-07
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "POMOC PUBLICZNA W PUP"
2018-01-23 2018-01-30
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2018-01-17 2018-01-24
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2018-01-16 2018-01-23
OBSŁUGA PRAWNA W PUP KOLBUSZOWA
2017-12-07 2017-12-14
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2017-11-30 2017-12-07
DOSTAWA TONERÓW DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2017-11-23 2017-11-30
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2017-11-15 2017-11-22
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2017-11-10 2017-11-17
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KFS W PRAKTYCE 2018 ROKU WNIOSKI. UMOWY. SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY. NOWA ORGANIZACJA SZKOLEŃ NA 2018 ROK PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH".
2017-11-07 2017-11-14
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2017-11-06 2017-11-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW "E-SKŁADKA ORAZ RAPORTY ZUS-U5, ZUS U-6, ZUS U-7 W 2018 ROKU"
2017-10-24 2017-10-31
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2017-10-13 2017-10-24
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "FUNDUSZ PRACY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PUP ZASADY DOKUMENTOWANIA, ROZLICZANIA I EWIDENCJONOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2017 ROK"
2017-10-12 2017-10-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH. JAK TWEORZYĆ POPRAWNIE LISTY WYPŁAT KORYGUJĄCE. JAK NALICZAĆ WYPŁATY SPADKOBIERCOM. KIEDY NALEŻY NALICZAĆ PODATEK. JAK ROZLICZAĆ ŚWIADCZENIA PRZEDAWNIONE W PUP"
2017-10-12 2017-10-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWQE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W DZIAŁALNOŚCI PUP W 2018 R. PO NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZADTRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W DZIAŁALNOŚCI PUP"
2017-09-25 2017-10-02
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2017-09-19 2017-09-26
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ROZLICZENIE PROJEKTÓW PUP Z WYKORZYSTANIEM CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL2014"
2017-09-12 2017-09-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP: " ATTYWIZACJA KLIENTA PUP W RAMACH PROGRAMÓW Z NACISKIEM NA WSKAŻNIKI - REZERWA PO WER, RPO, PROGRAMY SPECJALNE, PFRON, FORMY WSPARCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB DO 29 LAT , POWYŻEJ 29 R.Ż., 50+, KLENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEGO O NISKICH KWALIFIKACJACH"
2017-09-12 2017-09-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2017-09-11 2017-09-18
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "EFETYWNA RALIZACJA ZDAŃ POŚREDNIKA PRACY I DORADCY ZAWODOWEGO WE WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZROBOTNĄ LUB POSZUKUJĄCĄ PRACY"
2017-09-11 2017-09-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2017-09-08 2017-09-15
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "REFUNDACJA WYNAGRODZENIA I SKŁADEK ZUS ZA BEZROBOTNYCH DO 30 R.Ż - NOWE ZSADY ZAWIERANIA UMÓW I ROZLICZENIA REFUNDACJI. BONY STAŻOWE ZATRUDNIENIOWE, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA 50+ ORAZ PRACE INTERWENCYJNE, PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W PRAKTYCE PUP"
2017-09-08 2017-09-15
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "IPD 2017 - TWORZENIE, RALIZACJA, MODYFIKACJA, MONITORING, ZAKOŃCZENIE, PRZERWANIE. OBSŁUGA KLIENTA PUP. ROLA I ZADANIA DORADCY KLIENTA W PROCESIE AKTYWIZACJI KLIENTÓW PUP."
2017-09-08 2017-09-15
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "DOCHODZENIE ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI Z FP"
2017-09-08 2017-09-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych, w ramach projektu współfinansowanego z EFS "Mój cel to praca", Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020.
2017-09-07 2017-09-14
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2017-09-05 2017-09-12
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na serwis centralnego UPS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2017-08-28 2017-09-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Opiekunka osób starszych" dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-08-21 2017-08-29
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I JEJ ZASTOSOWANIE WPOWIATOWYM URZEDZIE PRACY"
2017-08-11 2017-08-18
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" dla 2 osób bezrobotnych.
2017-08-07 2017-08-16
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I WPROWADZONYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH"
2017-08-03 2017-08-10
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych - koperty
2017-07-26 2017-08-02
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-07-26 2017-08-03
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135)” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-07-24 2017-07-28
Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz wykonania prac instalacyjno-konfiguracyjnych
2017-07-14 2017-07-21
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, kolorowych, laserowych urządzeń wielofunkcyjnych
2017-07-06 2017-07-13
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-07-04 2017-07-26
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. CE wraz z egzaminem państwowym” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-06-23 2017-06-30
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. C wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C,C1,CE,C1E” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-06-20 2017-06-27
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej
2017-06-19 2017-06-26
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH JAKO NARZE4DZIE PLANOWANIA DZIAŁAŃPROZATRUDNIENIOWYCH ORAZ EFEKTYWNEJ REALIZACJI USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY"
2017-06-09 2017-06-16
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-06-02 2017-06-09
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2017-05-25 2017-06-01
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI JAKO NARZĘDZIE NOWOCZESNEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2017r."
2017-05-19 2017-05-26
Profesjonalny, jednorazowy przegląd i konserwacja klimatyzatorów ściennych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2017-05-15 2017-05-22
SZKOLENIE PRACOWNIKA PUP "BEZPIECZEŃSTWO URZĘDU PRZED ATAKAMI INFORMATYCZNYMI Z ZEWNĄTRZ"
2017-05-12 2017-05-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" dla trzech osób bezrobotnych
2017-05-09 2017-05-16
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-05-08 2017-05-12
Zaproszenie do składania ofert na dostawę oraz profesjonalny montaż w siedzibie Zamawiającego rolet i żaluzji
2017-05-05 2017-05-12
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych, w ramach projektu współfinansowanego z EFS "Mój cel to praca", Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020.
2017-04-28 2017-05-05
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs spawania gazowego metodą 311 (acetylenowo-tlenowe)” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-04-25 2017-05-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-04-24 2017-05-04
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "IPD-2017-TWORZENIE, REALIZACJA, MODYFIKACJA, MONITORING, ZAKOŃCZENIE, PRZERWANIE. OBSŁUGA KLIENTA PUP"
2017-04-21 2017-04-28
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW "DORADCA KLIENTA - POSREDNIK PRAC, DORADCA ZAWODOWY, SPECJALISTA D/S ROWOJU ZAWODOWEGO JAKO SPECJALISTA W ROLI DORADCY KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO"
2017-04-20 2017-04-27
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI DO WARSZAWY DLA 33 OSÓB
2017-04-20 2017-04-27
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2017-04-18 2017-04-25
UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2017-04-18 2017-04-25
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "USŁUGA ORGANIZACJI SZKOLEŃ PRZEZ PUP W 2017 ROKU - NOWE PZP, KFS UMOWY TRÓJSTRONNE I BONY ERK PRK"
2017-04-14 2017-04-21
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu "Kucharz małej gastronomii" dla czterech osób bezrobotnych
2017-04-11 2017-04-19
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu "Monter suchej zabudowy wnętrz" dla pięciu osób bezrobotnych
2017-04-07 2017-04-14
Przedłużenie terminu składania ofert szkoleniowych w postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu "Operator pił mechanicznych do ścinki drzew III kl. uprawnień" dla pięciu osób bezrobotnych
2017-04-07 2017-04-24
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów
2017-04-05 2017-04-12
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "DORADCA KLIENTA-POSREDNIK PRACY,DORADCA ZAWODOWY, SPECJALISTA D/S ROZWOJU ZAWODOWEGO - JAKO SPECJALISTA W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO USTALANIA I REALIZOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEZKI ZAWODOWEJ OSOBY BEZROBOTNEJ"
2017-03-24 2017-04-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2017-03-22 2017-03-29
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2017-03-21 2017-03-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-03-20 2017-03-27
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Opiekunka osób starszych” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-03-14 2017-03-21
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "INSTRUMENTY RYNKU PRACY PODLEGAJĄCE KONTROLI W RAMACH ZAWARTYCH I REALIZOWANYCH UMÓW - SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD I REALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS - USŁUGI U1-U4 ORAZ ZSAD MONITOROWANIA I KONTROLI - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW PUP"
2017-03-06 2017-03-13
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) i MAG (135)” dla 1 osoby bezrobotnej.
2017-02-07 2017-02-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "JAK POPRAWNIE ODCZYTAĆ RAPORTY PRZEKAZYWANE PRZEZ ZUS. WSPÓŁPRACA Z ZUS W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ZBIEGÓW TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEN"
2017-02-02 2017-02-09
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu Prawo jazdy kat. CE dla jednej osoby bezrobotnej
2017-02-01 2017-02-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz odpadów komunalnych
2017-01-31 2017-02-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej.
2017-01-30 2017-02-06
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli biurowych na wymiar
2016-12-13 2016-12-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "OPRACOWANIE I KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW SPECJALNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY"
2016-12-06 2016-12-13
OBSŁUGA PRAWNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ - USŁUGA
2016-12-06 2016-12-14
WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZEŃ PUP KOLBUSZOWA - USŁUGA
2016-12-01 2016-12-08
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych.
2016-11-29 2016-12-06
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawa i montaż inwerterowego klimatyzatora ściennego typu split w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2016-11-24 2016-11-30
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatu kolbuszowskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
2016-11-16 2016-11-23
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2016-11-15 2016-11-24
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRACY PRACOWNIKA PUP"
2016-11-10 2016-11-17
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2016-11-09 2016-11-17
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZAWODOSNASTWO W PRACY PRACOWNIKA PUP"
2016-11-08 2016-11-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli biurowych na wymiar tj. 3 szt. szaf na akta oraz 2 szt. stołów
2016-11-07 2016-11-14
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2016-11-04 2016-11-14
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-11-03 2016-11-10
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę wraz z usługą montażu w siedzibie Zamawiającego rolet i żaluzji.
2016-10-28 2016-11-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych - koperty
2016-10-24 2016-10-31
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2016-10-21 2016-10-28
Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2016-10-20 2016-10-28
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "SKŁADKI, PŁATNIK, RAPORTY U1-U4 LUB ZWROTY W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY"
2016-10-19 2016-10-26
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU ZAPOZNANIE Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2016-10-05 2016-10-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "REALIZACJA UMÓW STAŻOWYCH W URZEDZIE PRACY - PRZEPISY,KC, UMOWY , REGULAMINY, BONY, PREMIA A POMOC DE MINIMIS, PO WER, FP, PFRON, RPO, EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ STAŻY"
2016-09-16 2016-09-23
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "WARSZTAT Z KONSTRUOWANIA, DOKUMENTOWANIA PISANIA I REALIZACJI UMÓW DOTACJI I REFUNDACJI ORAZ FORMY ZABEZPIECZEŃ - DOTACJE I REFUNDACJE. NOWE WYTYCZNE POKONTROLNE DOTYCZACE TYCH FORM WSPARCIA"
2016-09-09 2016-09-16
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "WARSZTATY PRAKTYCZNE - NABÓR, STOSUNEK PRACY, WYNAGRODZENIA ORAZ WYPŁACANIE NAGRÓD 2%,POWIERZANIE ZADANŃ KOMÓRKOM ORGANIZACYJNYM ORAZ PRACOWNIKOM PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA"
2016-09-09 2016-09-16
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWE ZASADY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W DZIAŁALNOSCI POWIATOWYCH URZEDÓW PRACY W 2017 ROKU"
2016-09-08 2016-09-15
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO „Kucharz z elementami kuchni regionalnej, garnirowaniem i carvingiem" dla 5osób bezrobotnych.
2016-08-19 2016-08-26
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO „Kasjer-sprzedawca-fakturzysta" dla 10 osób bezrobotnych.
2016-08-10 2016-08-17
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-08-03 2016-08-10
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2016-07-22 2016-07-29
Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-07-22 2016-07-29
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2016-07-21 2016-07-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2016-07-21 2016-07-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-07-21 2016-07-28
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO " ALPINISTA PRZEMYSŁOWY"
2016-07-19 2016-07-26
Dostawa i montaż wraz z niezbędnymi materiałami fabrycznie nowych regałów przesuwnych oraz stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum zlokalizowanym na parterze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej według załączonego do niniejszego postępowania projektu oraz wymagań Zamawiającego.
2016-07-05 2016-07-12
Dostawa i montaż inwerterowego klimatyzatora ściennego typu split w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2016-06-28 2016-07-05
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem - kat. I WJO + bezpieczna wymiana butli gazowych” dla 5 osób bezrobotnych.
2016-06-23 2016-06-30
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO " OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE - CNC"
2016-06-21 2016-06-29
Jednorazowy przegląd i konserwacja klimatyzatorów ściennych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2016-06-13 2016-06-20
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. II Ż - HDS"DLA JEDNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ
2016-06-08 2016-06-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-06-07 2016-06-14
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów
2016-06-06 2016-06-13
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 2 fabrycznie nowych telefonów komórkowych.
2016-06-01 2016-06-08
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY"DLA JEDNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ
2016-05-13 2016-05-20
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016r. - WARSZTATY PRZYGOTOWUJACE DO NOWYCH UREGULOWAŃ"
2016-05-06 2016-05-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ROZLICZENIE WYDATKÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKTACH EFS REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZEDY PRACY"
2016-05-06 2016-05-11
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "BONY STAŻOWE, SZKOLENIOWE, ZATRUDNIENIOWE DOFINANSOWANIE PRACODAWCY PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE I INNE Z POMOCY DE MINIMIS"
2016-05-06 2016-05-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZASADY REALIZACJI SUBSYDIOWANYCH FORM ZATRUDNIENIA NA POSTAWIE USTAWY Z DNIA 20-04-2004r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INNSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z UWZGLEDNIENIEM NOWEJ FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA REALIZOWANEJ W LATACH 2016-2018"
2016-05-04 2016-05-11
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "DOTACJE I REFUNDACJE Z FUNDUSZU PRACY, PFRON I EFS OD A DO Z W 2016 ROKU Z SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM ICH PRZYZNAWANIA, ROZLICZANIA I DOCHODZENIA ZWROTU WERYFIKACJA OSWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI"
2016-04-29 2016-05-09
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 4 fabrycznie nowych telefonów komórkowych.
2016-04-26 2016-05-04
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY"DLA JEDNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ
2016-04-20 2016-04-26
UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2016-04-12 2016-04-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP KPLBUSZOWA "PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W DZIALALNOSCI PUP W 2016 ROKU"
2016-04-07 2016-04-14
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "POMOC DE MINIMIS, BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE REFUNDACJA SKŁADEK ZUS - POPRAWNE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI, MONITOROWANIE UMÓW ORAZ ROZLICZENIE ŚRODKÓW"
2016-04-04 2016-04-11
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICXZNYCH 2016. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE DZIAŁANIA PUP.DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH BIP.ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W PUP."
2016-04-01 2016-04-07
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP"ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM, USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ORAZ ROZPORZADZEŃ W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB W ODNIESIENIU DO UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU KIEROWCY, ZAWODU PRZEWOŻNIKA DROGOWEGO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ DZIALANIA URZĘDU PRACY. DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIP. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W URZĘDACH PRACY
2016-04-01 2016-04-07
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-03-23 2016-03-30
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2016-03-17 2016-03-24
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno- promocyjnych dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej wraz z nadrukiem.
2016-03-17 2016-03-22
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI III KL. UPRAWNIEŃ - WSZYSTKIE TYPY"DLA JEDNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ
2016-03-11 2016-03-18
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2016-03-08 2016-03-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2016-03-08 2016-03-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2016-03-07 2016-03-14
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO "POSADZKARZ-PŁYTKARZ" DLA DZIESIĘCIU OSÓB BEZROBOTNYCH
2016-03-02 2016-03-09
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV"
2016-03-02 2016-03-09
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z EGZAMINEM CZELADNICZYM" - DLA JEDNEJ OSOBY BEZROBOTNEJ
2016-02-10 2016-02-17
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "PRAWO JAZDY KAT. CE" - DLA DWÓCH OSÓB BEZROBOTNYCH
2016-02-01 2016-02-05
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNLNYCH
2016-02-01 2016-02-08
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE REFUNDACJA SKŁADEK ZUS - POPRAWNE SPORZADZENIE DOKUMENTACJIMONITOROWANIE UMÓW ORAZ ROZLICZENIE ŚRODKÓW.ORGANIZACJA PRAC ITERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH W 2016 ROKU.
2016-01-12 2016-01-19
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWOSCI W UBIEGANIU SIE O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY, WNIOSKI, LIMITY, PROGRAMY SPECJALNE, MOZLIWOSCI POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW Z REZERWY MINISTRA. PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W RAMACH, TERMINY I ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI"
2016-01-12 2016-01-19
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH w związku z planowaną realizacją szkolenia grupowego "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych"
2015-12-08 2015-12-14
ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT NA OBSŁUGE PRAWNĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ
2015-12-07 2015-12-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2015-12-03 2015-12-10
Dostawa serwera i wykonie prac wdrożeniowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2015-12-02 2015-12-10
Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż inwerterowego klimatyzatora ściennego typu split w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2015-11-27 2015-12-04
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PIP "PRZEGLĄD USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2016 ROKU - BONY SZKOLENIOWE, GRANTY, ŚWIADCZENIA ATKYWIZACYJNE DOFINANSOWANIA PRACODAWCY I INNE. STAŻE, PRACE SPŁECZNIE UŻYTECZNE, PRACE INTERWENCYJNE. ROBOTY PUBLICZNE - DOKUMENTACJA, REGULAMINY, DRUKI"
2015-11-27 2015-12-04
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę niszczarek
2015-11-27 2015-12-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2015-11-26 2015-12-03
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego filmów szkoleniowych na DVD/CD
2015-11-24 2015-12-01
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "TWORZENIE I MONITOROWANIE, REALIZACJA, MODYFIKACJA, ZAKOŃCZENIE, ZAKOŃCZENIE, PRZERWANIE IPD Z UWZGLĘDNIENIEM FORM WSPARCIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROFILI POMOCY WSPARCIA Z PRACODAWCAMI I PARTNERAMI RYNKU PRACY"
2015-11-17 2015-11-24
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług pocztowych
2015-11-16 2015-11-23
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2015-11-13 2015-11-20
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 na dostawę licencji i sprzętu komputerowego do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2015-11-12 2015-11-20
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2015-11-09 2015-11-16
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW "WARSZTATY ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH DLA ZAMAWIAJĄCYCH"
2015-11-09 2015-11-17
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "PRZYGOTOWANIE AKCJI WYMIAROWEJ W ZAKŁADACH PRACY ZA ROK 2015 ORAZ OBOWIAZKI PŁATNIKA SKŁADEK W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OD 2016 ROKU. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I ZDROWOTNYM ZMIANY W UMOWACH CYWILNO PRAWNYCH"
2015-11-06 2015-11-13
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "TWORZENIE I MONITOROWANIE , REALIZACJA, MODYFIKACJA, ZAKOŃCZENIE, PRZERWANIE IPDZ UWZGLĘDNIENIEM DOBORU FORM WSPARCIA WRAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROFILI POMOCY, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I PARTNERAMI RYNKU PRACY"
2015-11-06 2015-11-13
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATOWEGO URZEDU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2015-11-04 2015-11-12
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZEDÓW PRACY W PROCEDURACH DO 30 000 EURO"
2015-10-28 2015-11-04
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2015-10-27 2015-11-03
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2015-10-27 2015-11-03
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "FUNDUSZ PRACY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH POWIATOWEGO URZEDU PRACY - ZASADY DOKUMENTOWANIA, ROZLICZENIA, I EWIDENCJONOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 20015 R0K ORAZ PROJEKTY POROJEKTY POZAKONKURSOWE"
2015-10-23 2015-10-30
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW "POTRACENIE Z WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ '
2015-10-16 2015-10-23
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP " PELNA REJESTRACJA ELEKTRONCZNA OSÓB BEZROBOTNYCH - ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ŚWIETLE KPA I INNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH"
2015-10-16 2015-10-23
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP " USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY - INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO.
2015-10-09 2015-10-15
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "POŚREDNIK PRACY I DORADCA ZAWODOWY W ROLI DORADCY KLIENTA - TWORZENIE I MONITOROWANIE IPD, DOBÓR FORM POMOCY, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I PARTNERAMI RYNKU PRACY"
2015-09-25 2015-10-02
SZKOLENIE PRTACOWNIKÓW PUP " TWORZENIE, REALIZACJA, MODYFIKACJA, MONITORING, ZAKONCZENIE, PRZERWANIE IPD Z UWZGLĘDNIENIEM DOBORU FORM WSPARCIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROFILI POMOCY "
2015-09-24 2015-10-01
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM POLSKI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW"
2015-09-24 2015-10-01
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "POMOC DE MINIMIS I POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH URZĘDÓW PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO " (POWER ORAZ RPO)
2015-09-11 2015-09-18
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYSTEMU PŁATNIK PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY"
2015-09-07 2015-09-14
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA I OBOWIAZKI URZĘDÓW PRACY"
2015-09-07 2015-09-15
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
2015-09-03 2015-09-10
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "ZWROT NIENALEŻNYCH POBRANYCH ŚWIADCZEŃ POSTEPOWANIE W SPRAWIE UMORZENIA WYPŁACANYCH Z FUNDUSZU PRACY"
2015-09-02 2015-09-10
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP ORGANIZACJA SKLADNICY AKT W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH
2015-08-28 2015-09-07
SZKOLENIE CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W KOLBUSZOWEJ
2015-08-27 2015-09-07
USŁUGA SZKOLENIOWA
2015-08-06 2015-08-14
Zakup i montaż inwerterowych klimatyzacji ściennych typu split w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2015-08-04 2015-08-11
Postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zakup i dostawę papieru toaletowego
2015-08-03 2015-08-10
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę środków czystości
2015-07-15 2015-07-22
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYCIECZKI NA SŁOWACJĘ W DNIACH 14-16 SIERPNIA 2015 ROK DLA 27 OSÓB
2015-07-01 2015-07-08
KONTROLA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ W PUP KOLBUSZOWA
2015-06-22 2015-06-29
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZEDÓW PRACY W PROCEDURZE DO 30 000 EURO
2015-06-19 2015-06-26
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2015-06-18 2015-06-25
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "NOWE ZADANIA DORADCY KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO....."
2015-06-18 2015-06-24
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PUP "KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
2015-06-18 2015-06-25
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 5 fabrycznie nowych telefonów komórkowych
2015-06-16 2015-06-23
Postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych
2015-06-12 2015-06-19
USŁUGA SZKOLENIOWA
2015-06-08 2015-06-16
USŁAGA SZKOLENIOWA
2015-05-26 2015-06-02
USŁUGA SZKOLENIOWA
2015-05-26 2015-06-08
Postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na jednorazowy przegląd i konserwację klimatyzatorów ściennych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
2015-05-21 2015-05-28
Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i montaż klimatyzacji ściennej do serwerowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
2015-05-12 2015-05-20
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę komputerów
2015-05-06 2015-05-14
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na szkolenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej w zakresie „ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK WERSCJA 10.01.001 Z INTERNETOWYM PŁATNIKIEM PLUS”
2015-05-04 2015-05-11
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej
2015-04-20 2015-04-27
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie kursu wizażu i ubioru dla osób bezrobotnych w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej programu specjalnego pn. „Aktywni mimo wszystko”
2015-04-02 2015-04-17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego tonerów
2015-04-02 2015-04-09
Drukuj Liczba odwiedzin: 4178

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl